top of page

השמע  טקסט

האמת

האמת, מצויה בשיחה מתמדת עם האדם דרך המציאות עצמה, בה הוא חי ואותה חווה, אולם על מנת לפענח את המציאות כראוי, לראות את האמת שבה יש לפקוח את התודעה, ללמוד לדעת להתבונן.

ביהדות, כלי ההתבוננות הם 'חכמה' ו- 'בינה' וישנו מושג מדוייק של 'לב חכם ונבון' לא כל לב רואה נכון...

גם לא ניתן לראות נכון בלעדי הלב

(הנסיך הקטן צדק)

  התבוננות נכונה, בלתי משוחדת במציאות, בהכרח מחכימה את הנפתה אחר עיניו, ואחר תגובות נפשו-ליבו..

כפי שכתב דוד המלך עליו השלום:  

'עדות השם נאמנה, מחכימת פתי'

בדור הזה.. בשלב הזה של התפתחות הבריאה, רגע לפני הסוף שהוא התחלה מחודשת,

האמת כבר כמעט ידועה לחלוטין. גם למשכילי החוכמות הישרים – למדענים וחוקרים, שהאמת היא נר לרגליהם ולא רק למקבלי האמת מפי הנבואה, ולומדי מסורתה

– חכמי הקבלה, הם חכמי האמת (בכינויים המקורי).

 

שכן כמאמר דוד המלך זכרו לברכה, "עדות יהוה (=המציאות) נאמנה, מחכימת פתי"

 

יחד עם זאת, האופן שבו חלקי האמת הנודעת מתחומי המדע, 'מסודרים'
האופן שבו הם מתייחסים זה לזה ומעל להכל - משמעותם,

קרי, יכולת קיבוצם לכדי תמונת אמת שלמה, רצופה
ונכונה אודות הקיום במלואו ואודות תכליתו

.. כל אלה, נעלמים מהמדע המערבי. חומקים מבינתו.

שכן אינם יכולים להילמד-להוודע מן

המציאות הנתפסת בחושים בלבד.

 

                          והרוצה להחכים באלו.. 'זיל גמור' יצא וילמד.. ייכנס לפרדס :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הידע הקבלי העתיק, זה שהתקבל בנבואה ונמסר מדוייק באדיקות, בסתר, ובעל פה בלבד. מאב לבן ומרב לתלמידו. ואשר סתרי סתריו נמסרו רק ליחיד המבין מדעתו דבר מתוך דבר, וגם זאת בראשי פרקים בלבד -  הידע הזה... מפרט את כל חלקי האמת, משרטט את יחסי הגומלין בין חלקיה, את אופן פעולתם ואת תכליתם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ובנוסף 'רזי דרזין' ..

 

את אופן ההתחברות אל הכוחות הרוחניים

 ואת אפשרות ודרך הפעלתם על ידי האדם.

חכמינו המקובלים ע"ה, שקנו ידע זה

וקיבלו רשות שמיים להשתמש בו

הם המכונים על ידינו 'בעלי מופת'

 

אפשר לומר שהיהדות אוחזת ב'קוד' של המטריקס..

... האם ישנו יחיד סגולה בימינו

שיודע-מבין, מסוגל ומורשה לפעול את הקוד?

השפתיים חתומות כי ברית כרותה לשפתיים.
אולם!
הידע קיים!!

 

"וכל הרוצה, יבוא ויטול.."

 

 

מנורת המאור - התודעה האנושית

bottom of page