top of page

התודעה היהודית

תגובות אחרונות

דניאל בתגובה על אמת ואמונה

אלונה בתגובה ל: שמע ישראל

Please reload

נבואה

מאמרים -

הרצאות וידאו -

הרצאות אודיו -

סרטים (אנגלית) -

אנימציה (עברית) -

סרטונים (מתורגם) -

 

 

 

נושאי משנה

מקורות עליהם נסמׁך:

 

התנ"ך

ספרות חז"ל

מורה הנבוכים / הרמב"ם

שמונה פרקים / הרמב"ם

משנה תורה / הרמב"ם

ספרי אבולעפיה / אברהם 'הרואה'

אורות הקודש / הראי"ה  קוק

קול הנבואה / הרב 'הנזיר'

במפת המסע לאמת.. הקלקה על כל שלב אמורה לפתוח דף פלייליסט של סדרת סרטונים בנושא.

מדרגות הנבואה

שיטת הרמב"ם

זהו טקסט נסיוני שאמור לתאר את המאמר או הסרט המיוצג בתמונה ולהניע את הגולש להקליק

01:00:09

1,474,531

עליות נשמה

שער רוח הקודש

גימטריה נכונה

שיטת אבולעפיה

זהו טקסט נסיוני שאמור לתאר את המאמר או הסרט המיוצג בתמונה ולהניע את הגולש להקליק

הקוד שבאותיות

שיטת אבולעפיה

04:02

14,272

לראות את הקולות

קבלה

מאמרים -

הרצאות וידאו -

הרצאות אודיו -

סרטים (אנגלית) -

אנימציה (עברית) -

סרטונים (מתורגם) -

נושאי משנה

קבלת הספירות

קבלת האותיות

מעשה בראשית

מעשה מרכבה

פנימיות האדם

אלוקות

 

 

 

מקורות עליהם נסמׁך:

 

התנ"ך... :)

שערי אורה / ג'קיטליה

מורה הנבוכים / הרמב"ם

ספר הזהר / רשב"י*

ספר היצירה / אברהם אבינו*

פרקי היכלות / ? 2-7 לספירה

 

* מקובלני - לפי מסורת ישראל

פתח הכל

בכל בוקר כאשר יהודי מניח תפילין, הוא מקבל עליו 'עול מלכות שמיים'.

ובכל לילה, בקוראו קריאת שמע על המיטה – מקבל שוב 'עול מלכות שמים'.

בכל בוקר וערב, יהודי מכיר בכך, שהרוחניות שבו היא העיקר.

ולה ראויה המלוכה. והממשל בחייו. ואילו החומר ותולדותיו,

תפקידו לשמש אותו בלבד. להיות השמש איתו מדליקים.

 

 

יחד עם זאת, רוב באי עולם, לרבות חלק ניכר מהיהודים הדתיים, מכירים את הדת היהודית,

ואף על פי כן - לא מכירים את היהדות. כלומר, את התודעה הרוחנית הנקראת 'יהדות'

אשר עומדת בבסיסה של הדת היהודית והיא שורשה, עיקרה ותכליתה.

 

על כך צווחו חכמי האמת בכל הדורות כפי שציין לאחרונה הראי"ה קוק (ע"ה):

 

"והוא הדבר מה שאני בעניי ובמר נפשי רגיל לקרוא, לשנות ולשלש מאות ואלפי פעמים, עזבנו את נשמת התורה (הערת רצי"ה: עיין זהר בהעלותך, דף קנב). וזאת היא הצעקה הגדולה המקפת בעוזה דורות רבים, מימי הנביאים, הסופרים והחכמים, גדולי הדורות הראשונים והאחרונים.

 

גדולי הכשרון שבנו, פנו להם בעיקר אל הצד המעשי שבתורה, וגם שם רק במקצועות מיוחדים, עבדוהו והרגילוהו בחינוך. (אבל) והצד ההרגשי, ויותר מזה הצד העיוני (=הרעיוני), ומה שלמעלה ממנו ובא אחריו ממילא (=תודעה מוארת), הקודש ההופעי שבו הגאולה והישועה גנוזה, אותו עזבו לגמרי. ולגס רוח ומשוגע ייחשב גם מי שבא ותובע את העלבון הגדול הזה, מרועי האומה" (אגרות, ח"א עמ' קכג).

 

רבנו משה בן מימון, 'הנשר הגדול' בעל ה'מורה'

שפת קודש..

הלשון הנגלית מרמזת על תוכן סמוי

'מטרתו הראשונה של ספר זה להסביר משמעויותיהם של שמות המופיעים בספרי הנבואה.. מטרה שנייה.. לבאר משלים נסתרים מאוד המופיעים בספרי הנביאים מבלי שנאמר במפורש שהם משלים'

"וירא איש מצרי מכה איש עברי" - זיהוי מנגנוני נפש 'מיצריים'.. ששמים את התודעה החופשיה במצור, נקיטת עמדה פנימית - ויך את המצרי
והשכנת שלום בין מנגנוני נפש רצויים אך סותרים "ויאמר לרשע, למה תכה רעך?"

 

'ויגדל': ראיית ה'אני שמתחת (ומעל) להכל' זה שמעבר ל'עצמי', היכרות עם מהותי המקורית

2

1

עבד המלך מתמרד: מי שמך שר ושופט?

מנגנוני הנפש שמטרתם להגן עלינו, רואים
בביקורת (אפילו עצמית) דבר פוגע, מכאיב

ולכן 'בועטים', באותו קול פנימי, או חיצוני
הבא, לכאורה, לשפוט ולהשתרר

3

השחרור מפרעה: זיהוי 'מלך מנגנוני הנפש'

שהוא (תמיד) אותו אחד (והרמז שלך כל מלכי מצריים מוכרים בשם יחיד 'פרעה') והתרחקות בכל תוקף, עד כדי בריחה ממש, ממנו ומתחום השפעתו

4

הסנה בוער: התגלות ראשונה, חוויה ראשונה.. שמה שקורה לי-איתי הוא פלאי... והתגובה: אסורה נא ואראה

6

8

אהיה אשר אהיה: קבלת השליחות, להוציא אותי לחירות. אהיה אשר אהיה. והגילוי, שהשולח הוא השלוח הוא  עשה והוא ישא והוא 'יסבול' והוא עימנו. 'לא יעזבך' 'ולא ירפך'

דין וחשבון: לאחר ההשתחררות (הזמנית) ממלך המנגנונים, על ידי התרחקות למקום 'חדש' שינוי זוית הראייה, יכול האדם להתבונן ביושר, בחלקי נפשו ומנגנוניה. לדלות מי חיים 'מהבאר'.. האמת הפנימית הקיימת לכל אחד ואחת, תמיד, באר מדיין. האמת העולה מעשיית דין, משפט אמת, באופן של דיון, בירור..

5

'של נעליך': שמיעת הקול הפנימי, ההבנה ראשונה.. כי על מנת לראות נכונה. לפני שממשיכים. יש להשיל את הנעליים. את המנעלים (=מנעולים) שעוטפים את רגלינו (=הרגלינו). הרגלי מחשבתנו כלומר. אין להתקרב עוד, לנסות לחבר את התודעה, לפני שמנקים אותה מחסמיה. כי אדמת קודש היא. התודעה שלנו... היא אדמת קודש.. 'ארץ קודש' בפוטנציאל.

7

'של נעליך'.. המסע האישי אל החופש

התודעה

מאמרים -

הרצאות וידאו -

הרצאות אודיו -

סרטים (אנגלית) -

אנימציה (עברית) -

סרטונים (מתורגם) -

 

 

 

נושאי משנה

דרך אמת

פעילויות

מדיה

עולמות התוכן בדרך אמת

פתחו את השער

טיולי עשר הספירות

נופש לנשמה - סופ"ש קבלי

סדנאות מדיטציה ונבואה

חוגי בית

נבואה

ידע   (מושכל)

חוויה (מורגש)

הוויה (אמת)

מדע

הווצרות היקום

מח האדם

חומר/רוח

קבלה

מעשה בראשית

מעשה מרכבה

אלוקות

יהדות

אור (תורה)

מלבוש (מצוות)

עצמות (אהבה)

כל התכנים בנושא 'נבואה'

מאמרים - 256

הרצאות וידאו - 42

הרצאות אודיו - 72

סרטים (אנגלית) - 12

אנימציה (עברית) - 13

סרטונים (מתורגם) - 26

זהו טקסט נסיוני שאמור לתאר את המאמר או הסרט המיוצג בתמונה ולהניע את הגולש להקליק

זהו טקסט נסיוני שאמור לתאר את המאמר או הסרט המיוצג בתמונה ולהניע את הגולש להקליק

זהו טקסט נסיוני שאמור לתאר את המאמר או הסרט המיוצג בתמונה ולהניע את הגולש להקליק

פופולארי

השפעה קוואנטית.....

השפעה קוואנטית.....

 רבנו משה בן מימון - הרמב"ם

רבנו משה בן מימון - הרמב"ם

להנשא על כנפי 'הנשר הגדול'

הפיסיקה של התודעה

הפיסיקה של התודעה

תורת העל המיתרים

איזון הנפש

איזון הנפש

טיפול שורש עצמי

2שלושה יסודות עולם_edited.jpg

2שלושה יסודות עולם_edited.jpg

האם יש אמת בגימטריה

האם יש אמת בגימטריה

קריטריונים לזיהוי אמת

האוצר הגנוז

האוצר הגנוז

רוח קודש ונבואה

Raindrops on Window

Raindrops on Window

Describe your image here

רבי אברהם 'הרואה' אבולעפיה

רבי אברהם 'הרואה' אבולעפיה

בעקבותיו המופלאים של המקובל המכונה מורה הנביאים

התודעה העליונה.jpg

התודעה העליונה.jpg

להכיר את המטריקס

להכיר את המטריקס

קוד המקור של המציאות

Stalks of Wheat

Stalks of Wheat

Describe your image here

ה'קוד' של המטריקס

יודעי ח"ן שראו את הסרט, רואים בו דימוי מעולה - המחשה חזקה ומוצלחת של האמת המופשטת. מעטים מהם מבינים כמה קרוב הסרט לאמת... מעטים עוד יותר יודעים שיש בידינו את ה'קוד' עצמו, למטריקס האמיתי..

 

קרא עוד...

חיבור שמיים וארץ באהבה

רוב באי עולם, לרבות חלק מהיהודים, מכירים את הדת היהודית, ואף על פי כן - לא מכירים את היהדות. כלומר, את התודעה הרוחנית הנקראת 'יהדות' אשר עומדת בבסיסה של הדת היהודית והיא שורשה, עיקרה ותכליתה.
 

קרא עוד...

'מלכות שמיים' = ממשל הרוח

עבור היהודי המאמין, האמת ש'הרעישה' את עולם המדע.. כי ישנו יסוד אחד ממנו כל החומר עשוי והוא למעשה 'רטט'.. "רוח" - היא ידיעה עתיקה, 'קבלה', העומדת במרכז החיים ומתוארת, בתמצית, במושג: 'מלכות שמיים', שפירושה הפשוט הוא ממשל הרוח

 

קרא עוד...

מחשבה ללא גבולות

המחשבה עצמה היא עניין רוחני במהותו. לכן היא אינה מוגבלת במגבלות פיזיות. בדומה לקול הבוקע ממכשיר מסויים, אבל נישא בחלל ו'נקלט' ע"י כלי אחר (אוזן, לדוגמא) כך המחשבה בוקעת ממוחנו אך איננה נותרת בו. המוני מחשבות סובבות

קרא עוד...

מראשית.png

מראשית.png

הקוד [האמיתי] של המטריקס

הקוד [האמיתי] של המטריקס

חוקי הטבע הרוחניים המושלים בעולם ומנהיגים אותו, מוכרים לאנושות משחר קיומה, אלא שהידע השלם והמפורט אודות אפשרות ואופן הפעלתם המדוייק על ידי בני אדם - נגנז.. כמעט נשכח

ויהי אור

ויהי אור

תחילת הבריאה, לפי סיפור בראשית, הוא במאמר הבורא 'יהי אור' ועל זה יש להקשות שתי קושיות למה הכוונה במילה 'ויאמר' שהרי ידוע וברור שהבורא אינו גוף ואין לו דמות הגוף מהו ה'אור' שכן השמש והירח, מקורות האור בעולמנו נבראו רק ביום הרביעי, כפי שמגלה הסיפור בהמשך

התודעה היהודית.jpg

התודעה היהודית.jpg

Describe your image here. Click me and then "Organize Images" to change my text. I'm a great way to display many images along with text to describe them.

המרכבה_edited.jpg

המרכבה_edited.jpg

Describe your image here. Click me and then "Organize Images" to change my text.

התודעה הרוחנית2.jpg

התודעה הרוחנית2.jpg

Describe your image here. Click me and then "Organize Images" to change my text. I'm a great way to display many images along with text to describe them. When your visitors click on me I can expand or link to anywhere you choose.

הפיסיקה של התודעה.jpg

הפיסיקה של התודעה.jpg

Describe your image here. Click me and then "Organize Images" to change my text. I'm a great way to display many images along with text to describe them. When your visitors click on me I can expand or link to anywhere you choose.

השפעה קוואנטית.jpg

השפעה קוואנטית.jpg

התודעה - רקע דף.jpg

התודעה - רקע דף.jpg

Describe your image here. Click me and then "Organize Images" to change my text. I'm a great way to display many images along with text to describe them.

בתוכה.png

בתוכה.png

Describe your image here. Click me and then "Organize Images" to change my text.

ביהדות, כלי ההתבוננות הם
'חכמה' ו- 'בינה' וישנו מושג מדוייק
של 'לב חכם ונבון' לא כל לב רואה נכון... גם לא ניתן לראות נכון בלעדי הלב

(תשאלו את הנסיך הקטן)

  התבוננות נכונה, בלתי משוחדת במציאות, בהכרח מחכימה את הנפתה אחר עיניו, ואחר תגובות נפשו-ליבו..

כפי שכתב דוד המלך עליו השלום:  

'עדות השם נאמנה, מחכימת פתי'

האמת, מצויה בשיחה מתמדת עם האדם דרך המציאות עצמה, בה הוא חי ואותה חווה, אולם על מנת לפענח את המציאות כראוי, לראות את האמת שבה יש לפקוח את התודעה, ללמוד לדעת להתבונן.

bottom of page