top of page

"וּמִי יִתֵּן כָּל עַם יְהוָה נְבִיאִים כִּי יִתֵּן יְהוָה אֶת רוּחוֹ עֲלֵיהֶם" (במדבר יא', כט)

'לאור באור החיים'

מצבי תודעה

מבנה התודעה

אורות וכלים

 דרך אמת - בית ספר ללימודי תודעה

תכלית התודעה

פרצופים

 

אמת מארץ תצמח

'לך-לך'.. המסע האנושי לאמת

פיסיקה: 'מעשה בראשית'

הבנת החוקים והכוחות שיצרו את העולם, מתקיימים בו ומנהיגים אותו

פסיכולוגיה: 'היכלות ומרכבות'

הבנת החוקים והכוחות שיצרו את האדם, מתקיימים בו ומנהיגים אותו

 

מדעי החיים: 'מעשה מרכבה'

הבנת החוקים והכוחות המחברים בין רוח לחומר, שיצרו את החיים, מתקיימים בם ומנהיגים אותם

שפה: '(י)סוד המחשבה והדיבור'

ההבדל שבין סברה, ידיעה ואמונה
קריטריונים לזיהוי 'אמת' ומילון מושגים מעודכן להגות היהודית וגם - ייחודיות העברית - הלשון שהיא גם מתמטיקה (ולכן גם גיאומטריה)

תורת הנבואה: הכרת ההנהגה העליונה, דרכיה

וחווית השגחתה 'והאיש משה.. עניו מכל אדם'

1

3

2

4

8

מופלא ומפליא הוא מסעה של האמת להיוודע בתודעת האדם

מראשית השתלשלותה מהתודעה העליונה, שם מקורה

דרך חקיקתה בטבע החומרי שמשמש עד תמידי לה

ועד לפענוחה השלם והמודע בהכרת האדם.

 

האמת, מצויה בשיחה מתמדת עם האדם דרך המציאות עצמה, בה הוא חי ואותה חווה,

אולם על מנת לפענח את המציאות כראוי, לראות את האמת שבה יש לפקוח את התודעה,

לדעת להתבונן. ביהדות, כלי ההתבוננות הם 'חכמה' ו- 'בינה' וישנו מושג מדוייק של 'לב חכם ונבון' 

לא כל לב רואה נכון... גם לא ניתן לראות נכון בלעדי הלב. והתבוננות נכונה, בלתי משוחדת במציאות,

בהכרח מחכימה את הנפתה אחר עיניו, ואחר תגובות נפשו-ליבו.. כפי שכתב דוד המלך עליו השלום:  

'עדות השם נאמנה, מחכימת פתי'

השמע  טקסט

bottom of page