top of page

"אם נצליח להרחיב את התודעה

כאשר נקרא ספר.. נבין יותר לעומק, כאשר נקום בבוקר נהייה 'ערים' יותר, וכאשר נתבונן החוצה (ופנימה) תהייה לנו מודעות גדולה יותר - זו פעולת התודעה. וישנו אוקיינוס של תודעה טהורה רוטטת חיות בתוך כל אחד ואחת מאיתנו"

דיויד לינץ', במאי ומודט טרנסנדאנטלי במשך 37 שנים

אוקיינוס של תודעה טהורה קיים בתוכנו..

 

ה'אוקיינוס' הזה מכונה ביהדות ' ים החכמה'.

 

לא רק ים, יש באדם

מלמדים חכמינו זכרם לברכה, אלא: 

"האדם הוא עולם קטן"

אבות דרבי נתן, המאה השנייה לספירה.

 

החכם המתבונן, מגלה, כי בתוכו ובתוך כל אדם מתקיימת 

'גלקסיה' שלמה (=עולם) של כוחות (=מניעים והשפעות),

עצמים (=עצמיות) ומהויות (תכנים)

המאורגנים בכעין 'מערכת שמש'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפסיכולוגיה המערבית, הצליחה למפות אזורים ב"גלקסיה' 

ושיטות רוחניות מזרחיות (מדיטציות)

הצליחו להשיג חלק ממצביה,

וישנה תורה הוויאית (האופונופונו)

שזיהתה, אחד מאופני הפעולה המרגשים שלה

 

אולם

בכתבי יהדות עתיקים

בני כ- 3,000 שנה

 

הוצפן בכתב

 

תיאור מלא ושלם של מבנה ה'גלקסיה',

פירוט מרכיביה, יחסי הגומלין ביניהם,

אופן פעולתה,
סוד כוחה (רמז: הטרמפיסט),

ותכליתה.

 

ואפילו
שיטת האימון
להשתלמותה

ספרות הסוד והמדרש,

כמו גם המסורת היהודית המעשית (= המצוות) 

הנשמרת מדור לדור, מלמדת את ה'גלקסיה' הזו,

תחת 'שם הקוד' - מעשה מרכבה.

 

--------------

אמר רשב"ג (אבות, יז - המאה הראשונה לספירה): 

 

"כל ימיי גדלתי בין חכמים

ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. 

ולא המדרש הוא העיקר,

אלא המעשה".
 

"היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד

נשאלה שאלה זו בפניהם:

 

תלמוד* גדול או מעשה גדול?

נענה רבי טרפון ואמר:  מעשה גדול

נענה רבי עקיבא ואמר: תלמוד גדול

נענו כולם ואמרו:

 

תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה
 (חז"ל, קידושין)

*תלמוד = "הכרת דבר בשכל, הבנתו ושינונו"

לסיכום:
ים החכמה - הוא התודעה.

 

ולתודעת ישראל יש סגולה ייחודית.
אשר נלמדת, מתורגלת ומתברכת-מוארת

באמצעות התורה.

 

והתלמוד - כלומר הכרת מבנה התודעה,
ואפילו לפרטיו לרבות

מצבי התודעה הקיימים ואופן פעולתם

עדיין - איננו המעשה.

 

שכן המעשה הוא קיום התורה בפועל

הפעלת התודעה בשלמות

ע"י תרגול אופני פעולתה

 

והמעשה.

התרגול בפועל.
הוא העיקר.


ועם זאת

גדול התלמוד
שהוא זה המביא לידי מעשה.

השמע  טקסט

Tree-of-Life_Flower-of-Life_Stage.svg.pn
bottom of page