top of page
חיפוש
  • אסתר ימסוף

מסע האמת

העדות (המציאות) וההוכחה (המחקר) חושפים עוד ועוד ידע נעלם... אודות העולם ואודות האדם;

ככל שמפעימה ההתגלות-גילוי של כל הידע הזה.. על אחת כמה וכמה.. לאין ערוך, מפעים, מתמיה ומרגש הגילוי שכל הידע הזה (ואין פה הסתייגות כי אם הדגשה) 'כל' הידע האמיתי אודות העולם,

המתגלה בכלי המחקר, המדע, הפילוסופיה, וההתבוננות – כבר היה ידוע. נודע ממזמן.

נמסר, בזהירות, ליחידי סגולה.. בזכות התבוננותם הדבקה באמת ואהבת האדם והחסד שלהם.

על זרעם וזרע זרעם עד עולם: הוטלה המשימה. לשמור. לעבד. ללמוד ולקיים - את האמת הזו, למופת.. ולעיני כל. שלא תשכח חלילה...

רגע לפני הסוף שהוא התחלה מחודשת זהו צו השעה - לחבר - את העולם כפי שהוא מוכר לתודעה השכלתנית-מדעית, עם הידוע לנו אודותיו מתאורי התודעה הרוחנית-יהודית.

לפעול לחיבור שמיים וארץ, רוח וחומר - אמת ואהבה, בשלום

ולפתוח את השער לדרכי הנבואה, שבכוחן...

כך מקובלנו מאבותינו, להביא לשלמות האדם

ולהתעלות האנושות.

העדות (המציאות) וההוכחה (המחקר) חושפים עוד ועוד ידע נעלם... אודות העולם ואודות האדם;

ככל שמפעימה ההתגלות-גילוי של כל הידע הזה.. על אחת כמה וכמה.. לאין ערוך, מפעים, מתמיה ומרגש הגילוי שכל הידע הזה (ואין פה הסתייגות כי אם הדגשה) 'כל' הידע האמיתי אודות העולם,

המתגלה בכלי המחקר, המדע, הפילוסופיה, וההתבוננות – כבר היה ידוע. נודע ממזמן.

בתחילה לכלל האנושות.. ולאחר שזו איבדה אותו.. ליחידי סגולה, ולזרע זרעם לעולם. לשמור. לעבד. ללמוד ולקיים - את האמת הזו, למופת.. ולעיני כל. כדי לפרסמה בעולם.

הגיעה השעה לחבר בפשטות מובנת לכל, את האופן שבו התודעה השכלתנית-מדעית

מכירה את העולם, לבין האופן שבו התודעה הרוחנית-יהודית מתארת אותו

לפעול לחיבור שמיים וארץ, רוח וחומר - אמת ואהבה, בשלום

ולפתוח את השער לדרכי הנבואה, שבכוחן...

כך מקובלנו מאבותינו, להביא לשלמות האדם

ולהתעלות האנושות.

כי האמת היא אחת!

...היא חותמו של הבורא בבריאתו...

והיא נמצאת, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו (והיא-הוא משתוקקים להוודע)

4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page